Osallistujalle

Asiakkaille 

Asiakkaille tarjotaan muun muassa ohjattua työnhakuvalmennusta, työvalmentajan ohjausta, koulutuksia (es. korttikoulutukset), vertais-mentorointia, työelämän luentoja sekä vierailuja yrityksiin ja muihin organisaatioihin.

Lisäksi tarjotaan yritysten perustamisnevontaa, liikeidean arviointia, rahoitusneuvontaa.