Organisaatio

Organisaatio

Otavan Opiston liikelaitoksen organisaatiossa korostuu tiimien asema. Yhteiset asiat päätetään joka toinen kuukausi järjestettävässä tiiminvetäjien kokouksessa, johon osallistuvat tiimien vetäjät, työvaliokunnan jäsenet, taloussuunnittelija, rehtori/johtaja ja vararehtori. Tiiminvetäjien kokoukset valmistellaan työvaliokunnassa. Työvaliokuntaa vetää Opiston rehtori/johtaja. Työvaliokuntaan kuuluvat rehtori/johtaja, vararehtori, kolme henkilöstön jäsentä.

Otavan Opiston liikelaitoksen toimintaa ohjaa johtokunta, johon kuuluu 8 jäsentä: Jere Liikanen, Terhi Patja, Inka Laurovuori, Jukka Kumpusalo, Satu Hasanen, Janne Tarima, Erkki Takatalo ja Nina Kurki.

Johtaja-rehtori, Harri Jokinen, vastaa sidosryhmäyhteistyön kehittämisestä, toiminnan suuntaamisesta ja koko talon taloudesta sekä liikelaitoksen toiminnan kehittämisestä.