Koulutukset

Koulutukset

Bändilinja ja antaa opiskelijalle kuvan kevyen musiikin ja bänditoiminnan keskeisistä osa-alueista sekä vahvistaa opiskelijan osaamista omien tavoitteidensa mukaisesti. Opiskelija voi suuntautua joko yhtyesoittoon tai musiikkiteknologiaan. Koulutus antaa opiskelijalle valmiuksia alan jatko-opintoihin ja välineitä oman musiikillisen harrastuneisuuden syventämiseen ja hyödyntämiseen eri aloilla. Opintovuosi jakautuu neljään projektiin, joista kukin voidaan suorittaa myös itsenäisenä kokonaisuutena.

Bändilinja koostuu noin kerran kuussa järjestettävistä viikon kestoisista intensiivijaksoista, jolloin opiskelu tapahtuu Mikkelissä, sekä niiden väliin ajoittuvista etätyöskentelyn jaksoista, jolloin opiskelu tapahtuu koulutuksen verkkoympäristöissä yhdessä ja itsenäisesti. Intensiivijaksoilla on mahdollisuus majoittua Suomen nuoriso-opistolla, Paukkulassa. Yhtyesoittoon suuntautuvilla kevätlukukausi on lähiopetuspainotteinen. Opiskelun tukena on monipuolinen verkko-oppimisympäristö, mm. verkossa toimiva musiikkikoulu Rockway, sekä musiikin teossa tarvittavat ohjelmat.

Valintaperusteet

Peruskoulun suorittanut 18 -vuotias alalle motivoitunut tai alasta kiinnostunut. Erityistapauksessa koulutukseen voidaan hyväksyä myös alle 18-vuotias. Kaikki hakijat haastatellaan henkilökohtaisesti ja heiltä pyydetään soittonäyte. Hakijalta edellytetään jonkin bändi-instrumentin perushallintaa.

Pääsy- ja soveltuvuuskoe

Kaikki hakijat haastatellaan henkilökohtaisesti ja heiltä pyydetään soittonäyte. Haastattelu ja soittokoe järjestetään tapauskohtaisesti joko Otavassa tai puhelimen/verkon välityksellä.

Opiskelu

Lähiviikon hinta on 120 € (sis. ruoka ja majoitus Paukkulan kampuksen asuntolassa). Muualla kuin asuntolassa asuvilta lähiviikon viikkohinta on 100 €. Etäviikkojen osalta viikkohinta on 100 €. Etäviikkojen aikana opiskelijalla on käytössä em. verkkotyökalut ja –ympäristöt.

Koulutus järjestetään Paukkulan Kampuksella (Paukkulantie 22, 50170 Mikkeli)

Opintoihin voi saada opintotukea ja opintotuen asumislisää. Tietyin ehdoin voi hakea myös opintoseteliavustusta. Bändilinjalle saatu opintotuki ei lyhennä korkeakouluopintojen opintotukikuukausia.

Yhtyesoitto I
Biisinteko
Studiotyö
Valmentava koulutus
Bändilinja

  Esitteet


Haetko uutta alkua? Tule opiskelemaan Otavan Opistoon!