henkilöstö2

Harri Jokinen
rehtori
+358 40 1294722
harri.jokinen(at)otavanopisto.fi

Otavan Opiston toimintojen kehittäminen yhteistyössä opiskelijoiden, henkilökunnan, sidosryhmien ja yhteiskunnalllisten toimijoiden kanssa.

Jari Kinnula
vararehtori
+358 44 794 5300
jari.kinnula(at)otavanopisto.fi

Riitta Kesonen
opintoasiainvastaava
044 794 3552
riitta.kesonen(at)otavanopisto.fi

Teresa Gestranius
opintoasiainvastaava
044 794 5308
teresa.gestranius(at)otavanopisto.fi

Elina Penttinen
talouspalvelusihteeri
044 794 3555
elina.penttinen(at)otavanopisto.fi

- osto- ja myyntilaskut
- matkalaskut

Outi Pulkka
projektien hallinto- ja taloussuunnittelija
044 794 5298
outi.pulkka(at)otavanopisto.fi

Projektien hallinnointiin ja koordinointiin liittyvät työtehtävät, projektien talous.

Hannele Ritola
henkilöstökoordinaattori
044 794 3553
hannele.ritola(at)otavanopisto.fi

Jarkko Ahvenainen
opettaja
jarkko.ahvenainen(at)otavanopisto.fi

opintovapaalla 7.12.2016–23.12.2018

Heli Auvinen
koulutussihteeri
044 794 3565
heli.auvinen(at)otavanopisto.fi

-  vapaan sivistystyön kurssit

Anna Harmaa
verkko-ohjaaja
anna.harmaa(at)otavanopisto.fi

toimivapaalla 10.1.2018 saakka

Elise Hokkanen
verkko-ohjaaja
044 794 3273
elise.hokkanen(at)otavanopisto.fi

- nettiperuskouluun hakemiseen liittyvä neuvonta ja ohjaus
- nettiperuskoulun hakemusten käsittely
- opiskelijoiden ohjaus nettiperuskoulussa.

Sari Jaaranen
verkkopedagogi
044 794 5271
sari.jaaranen(at)otavanopisto.fi

Olen aineopiskelulinjanvetäjä. Lisäksi ohjaan pienryhmiä nettilukiossa ja olen mukana erilaisissa hankkeissa. Syksyllä 2017 toimin nettilukion vetäjänä.

Natalia Kelkka
opettaja
040 1294 845
natalia.kelkka(at)otavanopisto.fi

- suomi toisena kielenä -opettaja

Mika Aarnio
opettaja
040 1294 868
mika.aarnio(at)otavanopisto.fi

 - suomi toisena kielenä -opettaja

Heikki  
opettaja

Heikki Koponen
opettaja
044 794 5307
heikki.koponen(at)otavanopisto.fi

Olen opiston biologian ja maantiedon opettaja. Toimin myös verkko-opetuksen toiminnan toteutuksessa.

Saara Kotkaranta
verkko-ohjaaja
050 311 7260
saara.kotkaranta(at)otavanopisto.fi

Työnkuvaani kuuluu nettilukion pienryhmäohjaajana toimiminen.

Eeva Lehikoinen
verkko-ohjaaja
044 794 5107
eeva.lehikoinen(at)otavanopisto.fi

- nettilukion hakemusten käsittely

Riikka Turpeinen
verkko-ohjaaja
040 129 4168
riikka.turpeinen(at)otavanopisto.fi

Tiina Liimatainen
verkko-ohjaaja
044 794 5360
tiina.liimatainen(at)otavanopisto.fi

Ominta aluetta opinto-ohjaus ja ohjauksen kehittäminen. Nettilukiossa työtehtävinä etenkin opiskelijoiden neuvonta ja ohjaus, opinto-ohjauksen kurssit sekä ohjaus jatko-opintoihin. Lisäksi toimin ohjaustiimin vetäjänä.

Petri Louhivuori
opettaja
044 794 3554
petri.louhivuori(at)otavanopisto.fi

Aki Luostarinen
?
050 311 7255​
aki.luostarinen(at)otavanopisto.fi

Mikä nimike?

 verkko- ja ilmiöpedagogi, täydennyskouluttaja, OPS-hautomot -hankkeiden koordinaattori
 Suunta-tiimin tiiminvetäjä

Näitä pitää lyhentää

Twitter https://twitter.com/akiluos
LinkedIn https://fi.linkedin.com/in/aki-luostarinen-88b04333

​Suunta - koulun ja oppimisen tulevaisuus -tiimin tiiminvetäjä. ​Opetushallituksen rahoittamien OPS-hautomot-henkilöstökoulutushankkeiden (perusopetus ja lukio) koordinaattori, suunnittelija ja täydennyskouluttaja. Koulutuskeskiviikko-hankkeen suunnittelija ja kouluttaja. Yleissivistävän koulutuksen opetussuunnitelmatyön kehittäminen ja konsultointi. Nettilukion ja verkkokoulutuksen kehittäminen, ilmiöpohjainen oppiminen ja psykologian verkko-ohjaus.

Annukka Manninen
verkko-ohjaaja
044 794 5108
annukka.manninen(at)otavanopisto.fi

Olen nettiperuskoulun vetäjä ja täten postiini kuuluu nettiperuskoulusta huolen pitäminen. Toimin myös ohjaajana sekä nettilukion että nettiperuskoulun puolella. Pyrin myös markkinoimaan nettikoulutuksiamme ahkerasti.

Johanna Mattila
verkko-ohjaaja
044 794 3543
johanna.mattila(at)otavanopisto.fi

Ville Mäkelä
opettaja
050 311 7257
ville.makela(at)otavanopisto.fi

- matemaattiset aineet

Ulla Pakkanen
opettaja
044 794 5029
ulla.pakkanen(at)otavanopisto.fi

- linjanvetäjä
- aikuisten perusopetuksen alkuvaihe

Opetan äidinkieltä ja kirjallisuutta aikuislukiossa sekä suomea toisena kielenä MK-linjalla.

Vesa Partanen
opettaja
044 794 5289
vesa.partanen(at)otavanopisto.fi

- matemaattiset aineet
- fysiikka
- peli- ja ilmiöpohjaisen opetuksen kehittäminen.

Eveliina Pöysti
verkko-ohjaaja
044 794 5343
eveliina.poysti(at)otavanopisto.fi

- nettilukion opiskelijoiden ohjaus
- nettiperuskoulun opiskelijoiden ohjaus

Petra Roininen
verkko-ohjaaja
044 794 5254
petra.roininen(at)otavanopisto.fi

- nettilukion opiskelijoiden ohjaus
- nettiperuskoulun opiskelijoiden ohjaus

Tuija Salminen
opettaja
044 794 3544
tuija.salminen(at)otavanopisto.fi

Olen talon "svenska fröken" ja opetan ruotsia lähinnä yleissivistävissä koulutuksissa. Lisäksi puuhaan mukana erilaisissa opetukseen ja oppimiseen liittyvissä projekteissa.

Jari Sarja
verkkopedagogi
044 794 5106
jari.sarja(at)otavanopisto.fi

Miia Sivén
opettaja
040 129 4671
miia.siven(at)otavanopisto.fi

(virkavapaalla 1.1.2018 saakka)
- nettilukion vetäjä
- kieltenopettaja

Anna-Maria Suora
opettaja
044 794 3515
anna-maria.suora(at)otavanopisto.fi

- englanti ja suomi toisena kielenä
- monikulttuurisen peruskoululinjan vetäjä

Enrique Tessieri
opetus- ja ohjauskoordinaattori
044 794 5517
enrique.tessieri(at)otavanopisto.fi

Jukka Tikkanen
koulutussuunnittelija
044 794 5103
jukka.tikkanen(at)otavanopisto.fi

- kansanopiston sekatyöläinen
- koulutussuunnittelija ja Bändilinjan vetäjä

Minna Vähämäki
opettaja
040 189 7053
minna.vahamaki(at)otavanopisto.fi

- filosofian opettaja
- suunnittelija
- vapaa sivistystyö -tiimin vetäjä

Tarja Varpanen
opettaja
044 794 5352
tarja.varpanen(at)otavanopisto.fi

- äidinkieli ja kirjallisuus
- S2

Saana Wolff
verkko-ohjaaja
040 129 4721
saana.wolff(at)otavanopisto.fi

- opintojen ohjaus Nettilukiossa

Tiina Airaksinen
kehittämispäällikkö
050 311 7258
tiina.airaksinen(at)otavanopisto.fi

Yleissivistävän koulutuksen kehittämistoiminta; kehittämishankkeet, konsultointi;
pedagoginen täydennyskoulutus; oppimisen tulevaisuuden tutkimus, (laadullinen)
ennakointi; Opetussuunnitelmat-yksikön vetäjä. Tausta: aineenopettaja (ue, ps), etäopettaja, verkkopedagogi, etäopetuksen ja
ilmiöpohjaisen oppimisen edelläkävijä, oppikirjailija.
Työskentelen etänä, kokous- ja koulutustilat Helsingissä.

Janne Blomerus
projektityöntekijä
044 794 5845
janne.blomerus(at)otavanopisto.fi

Kari A.  Hintikka
verkostotutkija
+358 400 912 979
kari.hintikka(at)otavanopisto.fi

Verkostotutkija, konsepti- ja käytettävyyssuunnittelija, nettifasilitoija, organisaatioiden strategian ja muutoshallinnan sparraaja, futuristi ja ennakoija.

Jenni Linturi
?
040 721 4779
jenni.linturi(at)otavanopisto.fi

Vastaa kysymyksiin Delfoi- ja tulevaisuuskoulutuksesta ja eDelphi-ohjelman
lisensseistä.

Iida-Maria Peltomaa
opetussuunnitelmakehittäjä
050 360 3773
iida-maria.peltomaa(at)otavanopisto.fi

- yleissivistävän koulutuksen opetussuunnitelmatyön kehittäminen ja konsultointi
- opetushallituksen rahoittama pedagoginen täydennyskoulutushanke OPS-hautomot
- oppimisen tulevaisuuden tutkimus
 Työskentelen Helsingissä, josta liikun tarpeen mukaan ympäri Suomen.

Elina Kerppola
yhteisöohjaaja
elina.kerppola(at)otavanopisto.fi

(hoitovapaalla 22.9 2018 saakka)

Niko Kaunisto
yhteisöohjaaja
niko.kaunisto(at)otavanopisto.fi

yhteisöohjaajan sijainen (07.08.2017-30.06.2018)

Anneli Lahtinen
suurtalouskokki
040 129 4496

Paula Laurovuori
siistijä
paula.laurovuori(at)otavanopisto.fi

joka paikan höylä

Päivi Ruhanen
internaattipalveluohjaaja
050 311 7261
paivi.ruhanen(at)otavanopisto.fi

Eija Snellman
suurtalouskokki
040 129 4496
eija.snellman(at)otavanopisto.fi

Veli-Pekka Mesiäinen
suurtalouskokki
040 129 4496
veli-pekka.mesiainen(at)otavanopisto.fi

Anitta Uimonen
ruokapalveluesimies
044 794 3557
anitta.uimonen(at)otavanopisto.fi

Ahmed Alsaifi
toimitilahuoltaja
040 129 4496
ahmed.alsaifi(at)otavanopisto.fi

Ilmo Euro
ohjelmistosuunnittelija
044 297 6260
ilmo.euro(at)otavanopisto.fi

- ratkaisutiimin vetäjä

Jarkko Hakanen
www-suunnittelija
050 311 7173
jarkko.hakanen(at)otavanopisto.fi

- Otavan Opiston www-sivut
- sekalaiset sivustoprojektit
- hakukonemainonta

Tommi Issakainen
projektipäällikkö
040 712 1969
tommi.issakainen(at)otavanopisto.fi

Jouni Karnasaari
atk-suunnittelija
044 794 3516
jouni.karnasaari(at)otavanopisto.fi

Juuso Kilpi
mikrotukihenkilö
044 794 3274
juuso.kilpi(at)otavanopisto.fi

Pasi Kukkonen
ohjelmistosuunnittelija
044 794 5302
pasi.kukkonen(at)otavanopisto.fi

Juha Kyllönen
atk-suunnittelija
044 794 5263
juha.kyllonen(at)otavanopisto.fi

Petja Laitila
ohjelmistosuunnittelija
044 794 5302
petja.laitila(at)otavanopisto.fi

Avoimen lähdekoodin ympäristöjen, kuten Drupal ja Wordpress, kehitys ja
käyttöönotto ensisijaisena työtehtävänä.

Jari Lankinen
www-suunnittelija
044 794 5104
jari.lankinen(at)otavanopisto.fi

Suunnittelen ja toteutan avoimen lähdekoodin verkkosovelluksia Drupal ja WordPress
alustoilla sekä olen osallisena eDelphi, Pyramus ja Muikku verkkosovelluksien
käyttöliittymäsuunnitelussa ja toteutuksessa.

Samuel Marie-Louise
it-asiantuntija
044 794 3563
samuel.marie-louise(at)otavanopisto.fi

Antti Ukkonen
www-suunnittelija
antti.ukkonen(at)otavanopisto.fi

Antti Viljakainen
atk-suunnittelija
antti.viljakainen(at)otavanopisto.fi

Robert Blomerus
graafinen suunnittelija
044 794 5707
robert.blomerus(at)otavanopisto.fi

Taittotyöt, www-sivujen ulkoasut ja käyttöliittymät, yleisilmeet sekä muu graafinen
työ.

Markus Häkkinen
mediatuottaja
044 794 5842
markus.hakkinen(at)otavanopisto.fi

- mediatiimin vetäjä

Työtehtäviini kuuluu mm. markkinointi, mediatekniikka sekä erilaiset
videotuotannot.

Marianne Heikkinen
mediatuottaja
040 129 4167
marianne.heikkinen(at)otavanopisto.fi

Saila Karjalainen
sisältötoimittaja
040 129 4535
saila.karjalainen(at)otavanopisto.fi

Nina  Kurki
sisältökoordinaattori
044 794 5709
nina.kurki(at)otavanopisto.fi

Olen sisällön sekatyöläinen ja sisältöpalvelut-tiimin vetäjä. Töihini kuuluvat muun
muassa oppimateriaalituotantojen koordinointi, sisällöntuotanto sekä
oppimisympäristö(je)n kehitys ja testaus.

Mia Pesonen
mediatuottaja
044 794 5105
mia.pesonen(at)otavanopisto.fi

Työnkuvaan kuuluvat markkinointityöt sekä erilaiset av-tuotannot muun muassa
videotuotannot sekä opetus- ja ohjaustyöt.

Mikko Tarmia
mediatuottaja
050 311 7552
mikko.tarmia(at)otavanopisto.fi


Haetko uutta alkua? Tule opiskelemaan Otavan Opistoon!