Hankkeet

Tšetanes naal - koulutuspoluilla
 

Hankkeen nimi: Tšetanes naal - koulutuspoluilla

Hankkeen toteutusaika: 1.4.2016 - 31.12.2018

Hankkeen lyhyt kiteytys: Hanke on valtakunnallinen hanke, jolla tavoitellaan romanien yhdenvertaisuuden, osallisuuden ja hyvinvoinnin lisääntymistä. Erityistavoitteena on siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen.

Tavoitteet:Hankkeen tarkoituksena on, että romanien koulutustaso ja sen myötä työllistymismahdollisuudet paranevat. Hankkeen toisena keskeisenä tavoitealueena on lisätä oppilaitosten henkilökunnan, ohjaushenkilöstön, kuntien toimijoiden, viranomaisten ja päättäjien osaamista romanikulttuuriin ja romaneiden koulutukseen liittyvissä asioissa. Tätä kautta yhdenvertaisuus ja eri toimijoiden yhteistyö ja osaaminen romanien koulutukseen liittyvissä asioissa parantuvat.

Hankkeen päätoteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy

Osatoteuttajat/yhteistyötahot: Suomen Romanifoorumi ry, Helsingin, Tampereen ja Salon kaupungit, Helsingin Diakoniaopisto, Seurakuntaopisto, Otavan Opisto ja HDL Vamos. Hanke toteutetaan yhteistyössä Nevo tiija - uusi aika (ESR toimintalinja 5, Sosiaali- ja terveysministeriö) –hankkeen kanssa.

Otavan Opiston yhteyshenkilö ja –tiedot: Tuija Salminen, tuija.salminen(at)otavanopisto.fi, puh. 044 - 794 3544

Rahoittaja: ESR, toimintalinja 4, Sosiaali-ja terveysministeriö. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Linkki: https://peda.net/diak/romanien-osallisuus


 

Ammattiin! - Etelä-Savon toisen asteen kehittämishanke
 

Hankkeen nimi: Ammattiin! - Etelä-Savon toisen asteen kehittämishanke

Hankkeen toteutusaika: 2.1.2017 - 30.6.2019

Hankkeen lyhyt kiteytys: Joustavat henkilökohtaiset opinpolut ja jatko-opinnot tai työllistyminen. Yksilöllisten oppimispolkujen kehittäminen ja verkkopohjaisten ohjaustoiminnan ratkaisujen mallintaminen luo uusia mahdollisuuksia tukea työssä tapahtuvaa oppimista.

Tavoitteet: Ammattiin! kehittämishankkeen keskeisenä tavoitteena on lisätä työssäoppimisen muotoja ja määrää, mutta samalla varmistaa työelämän tarvitsema tuki opiskelijoiden ohjaukselle. Hankkeen toimenpiteiden kautta lisätään mahdollisuuksia suorittaa yhä enenevässä määrin opintoja työelämässä ja verkossa ja näin lisätä joustavia, henkilökohtaisia opintomahdollisuuksia. Hankkeen toimenpiteissä huomioidaan suuri aikuisopiskelijoiden määrä maakunnassa ja lisätään osaamista henkilökohtaisten opintopolkujen laadintaan sekä aiemmin opitun tunnistamiseen ja tunnustamiseen.

Hankkeen päätoteuttaja: Etelä-Savon Koulutus Oy

Osatoteuttajat/yhteistyötahot: Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, Suomen Nuoriso-opiston kannatusyhdistys ry, Seurakuntaopisto, S. ja A. Bovalliuksen säätiö sr / Bovallius-ammattiopisto, Otavan Opisto

Otavan Opiston yhteyshenkilö ja –tiedot: Tuija Salminen, tuija.salminen(at)otavanopisto.fi, puh. 044 - 794 3544

Rahoittaja:  ESR, toimintalinja 4, Sosiaali-ja terveysministeriö. Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Linkki: https://ammattiinhanke.blogspot.fi/


Haetko uutta alkua? Tule opiskelemaan Otavan Opistoon!