Henkilöstö_old

Henkilöstö

Hallinto

Opetus, ohjaus ja koulutus

Kehitys- hanke- ja tutkimustoiminta

Ruokala ja asuntola

Ohjelmistokehitys ja infra

Sisällöt, media ja markkinointi

Hallinto

Harri Jokinen
johtaja, rehtori
+358 40 1294722
harri.jokinen(at)otavanopisto.fi
Otavan Opiston toimintojen kehittäminen yhteistyössä opiskelijoiden, henkilökunnan, sidosryhmien ja yhteiskunnalllisten toimijoiden kanssa.
 
Jari Kinnula
vararehtori
+358 44 794 5300
jari.kinnula@otavanopisto.fi
 

Riitta Kesonen
opintoasiainvastaava
044 794 3552
riitta.kesonen(at)otavanopisto.fi
- oppilasasiat
- siviilipalvelusasiat

Teresa Gestranius
opintoasiainvastaava
044 794 5308
teresa.gestranius(at)otavanopisto.fi

Elina Penttinen
talouspalvelusihteeri
044 794 3555
elina.penttinen(at)otavanopisto.fi
- osto- ja myyntilaskut
- matkalaskut
 
Outi Pulkka
projektien hallinto- ja taloussuunnittelija
044 794 5298
outi.pulkka(at)otavanopisto.fi
Projektien hallinnointiin ja koordinointiin liittyvät työtehtävät, projektien talous.
 
Hannele Ritola
henkilöstökoordinaattori
044 794 3553
hannele.ritola(at)otavanopisto.fi
 

Opetus, ohjaus ja koulutus

Mika Aarnio
suomi toisena kielenä -opettaja
040 1294 868
mika.aarnio(at)otavanopisto.fi
 
Jarkko Ahvenainen (opintovapaalla 7.12.2016–23.12.2018)
opettaja
jarkko.ahvenainen(at)otavanopisto.fi
 

Heli Auvinen
koulutussihteeri (vapaan sivistystyön kurssit)
044 794 3565
heli.auvinen(at)otavanopisto.fi

Anna Harmaa (toimivapaalla 10.4.2018 saakka)
verkko-ohjaaja
anna.harmaa(at)otavanopisto.fi
 
Elise Hokkanen
verkko-ohjaaja
044 794 3273
elise.hokkanen(at)otavanopisto.fi
Työtehtäviini kuuluu nettiperuskouluun hakemiseen liittyvä neuvonta ja ohjaus, nettiperuskoulun hakemusten käsittely sekä opiskelijoiden ohjaus nettiperuskoulussa.
 
Sari Jaaranen
verkkopedagogi
044 794 5271
sari.jaaranen(at)otavanopisto.fi
Olen aineopiskelulinjanvetäjä. Lisäksi ohjaan pienryhmiä nettilukiossa ja olen mukana erilaisissa hankkeissa.
 
Natalia Kelkka
suomi toisena kielenä -opettaja
040 1294 845
natalia.kelkka(at)otavanopisto.fi
 
Heikki Koponen
opettaja
044 794 5307
heikki.koponen(at)otavanopisto.fi
Olen opiston biologian ja maantiedon opettaja. Toimin myös verkko-opetuksen toiminnan toteutuksessa.
 
Saara Kotkaranta
verkko-ohjaaja
050 311 7260
saara.kotkaranta(at)otavanopisto.fi
Työnkuvaani kuuluu nettilukion pienryhmäohjaajana toimiminen.
 

Eeva Lehikoinen
verkko-ohjaaja
044 794 5107
eeva.lehikoinen(at)otavanopisto.fi
Nettilukion hakemusten käsittely.

Tiina Liimatainen 
verkko-ohjaaja
044 794 5360
tiina.liimatainen(at)otavanopisto.fi
Ominta aluetta opinto-ohjaus ja ohjauksen kehittäminen. Nettilukiossa työtehtävinä etenkin opiskelijoiden neuvonta ja ohjaus, opinto-ohjauksen kurssit sekä ohjaus jatko-opintoihin. Lisäksi toimin ohjaustiimin vetäjänä.
 

Petri Louhivuori
opettaja
044 794 3554
petri.louhivuori(at)otavanopisto.fi
 

Aki Luostarinen
verkko- ja ilmiöpedagogi, täydennyskouluttaja, OPS-hautomot -hankkeiden koordinaattori
Suunta-tiimin tiiminvetäjä
​050 311 7255​
aki.luostarinen(at)otavanopisto.fi

Twitter https://twitter.com/akiluos
LinkedIn https://fi.linkedin.com/in/aki-luostarinen-88b04333

​Suunta - koulun ja oppimisen tulevaisuus -tiimin tiiminvetäjä. ​Opetushallituksen rahoittamien OPS-hautomot-henkilöstökoulutushankkeiden (perusopetus ja lukio) koordinaattori, suunnittelija ja täydennyskouluttaja. Koulutuskeskiviikko-hankkeen suunnittelija ja kouluttaja. Yleissivistävän koulutuksen opetussuunnitelmatyön kehittäminen ja konsultointi. Nettilukion ja verkkokoulutuksen kehittäminen, ilmiöpohjainen oppiminen ja psykologian verkko-ohjaus.

Annukka Manninen
nettiperuskoulun vetäjä, verkko-ohjaaja
044 794 5108
annukka.manninen(at)otavanopisto.fi
Olen nettiperuskoulun vetäjä ja täten postiini kuuluu nettiperuskoulusta huolen pitäminen. Toimin myös ohjaajana sekä nettilukion että nettiperuskoulun puolella. Pyrin myös markkinoimaan nettikoulutuksiamme ahkerasti.

Johanna Mattila
verkko-ohjaaja
044 794 3543
johanna.mattila(at)otavanopisto.fi

Kirsi Mensonen
biologian ja kemian opettaja, lääketieteen opintoihin valmentava koulutus
040 129 4844
kirsi.mensonen(a)otavanopisto.fi

Ville Mäkelä
matemaattisten aineiden opettaja
050 311 7257
ville.makela(at)otavanopisto.fi

Ulla Pakkanen
aikuisten perusopetuksen alkuvaihe, linjanvetäjä
044 794 5029
ulla.pakkanen(at)otavanopisto.fi
Opetan äidinkieltä ja kirjallisuutta aikuislukiossa sekä suomea toisena kielenä MK-linjalla.
 

Vesa Partanen
matemaattisten aineiden opettaja
044 794 5289
vesa.partanen(at)otavanopisto.fi
Toimin matematiikan ja fysiikan opettajana Otavan Opistolla. Lisäksi osallistun peli- ja ilmiöpohjaisen opetuksen kehittämiseen.

Eveliina Pöysti
verkko-ohjaaja
044 794 5343
eveliina.poysti(at)otavanopisto.fi
Työhöni kuuluu mm. nettilukion ja nettiperuskoulun opiskelijoiden ohjaus.

Petra Roininen
verkko-ohjaaja
Työhöni kuuluu nettilukion ja nettiperuskoulun opiskelijoiden ohjaus.
044 794 5254
petra.roininen(at)otavanopisto.fi

Tuija Salminen
kieltenopettaja
044 794 3544
tuija.salminen(at)otavanopisto.fi
Olen talon "svenska fröken" ja opetan ruotsia lähinnä yleissivistävissä koulutuksissa. Lisäksi puuhaan mukana erilaisissa opetukseen ja oppimiseen liittyvissä projekteissa.

Jari Sarja
verkkopedagogi
044 794 5106
jari.sarja(at)otavanopisto.fi
 
Miia Sivén
nettilukion vetäjä, kieltenopettaja
040 129 4671
miia.siven(at)otavanopisto.fi
 
Anna-Maria Suora
kieltenopettaja
044 794 3515
anna-maria.suora(at)otavanopisto.fi
Opetan englantia ja suomea toisena kielenä, monikulttuurisen peruskoululinjan vetäjä.
 
Enrique Tessieri
opetus- ja ohjauskoordinaattori
044 794 5517
enrique.tessieri(at)otavanopisto.fi
 
Jukka Tikkanen
koulutussuunnittelija
044 794 5103
jukka.tikkanen(at)otavanopisto.fi
Kansanopiston sekatyöläinen, koulutussuunnittelija ja Bändilinjan vetäjä
 
Riikka Turpeinen
verkko-ohjaaja
040 129 4168
riikka.turpeinen(at)otavanopisto.fi
 
Minna Vähämäki
filosofian opettaja, suunnittelija, Vapaa sivistystyö -tiimin vetäjä
040 189 7053
minna.vahamaki(at)otavanopisto.fi
 
Tarja Varpanen
opettaja
044 794 5352
tarja.varpanen(at)otavanopisto.fi
Äidinkieli ja kirjallisuus, S2
 
Saana Wolff 
verkko-ohjaaja
040 129 4721
saana.wolff(at)otavanopisto.fi
Työnkuvaani kuuluu mm. opintojen ohjaus Nettilukiossa.
 

Kehitys-, hanke- ja tutkimustoiminta

Tiina Airaksinen
kehittämispäällikkö
050 311 7258
tiina.airaksinen(at)otavanopisto.fi
Yleissivistävän koulutuksen kehittämistoiminta; kehittämishankkeet, konsultointi; pedagoginen täydennyskoulutus; oppimisen tulevaisuuden tutkimus, (laadullinen) ennakointi; Opetussuunnitelmat-yksikön vetäjä.
Tausta: aineenopettaja (ue, ps), etäopettaja, verkkopedagogi, etäopetuksen ja ilmiöpohjaisen oppimisen edelläkävijä, oppikirjailija.
Työskentelen etänä, kokous- ja koulutustilat Helsingissä.
 
Janne Blomerus
projektityöntekijä
044-7945845
janne.blomerus(at)otavanopisto.fi
 
Kari A. Hintikka
verkostotutkija
+358 400 912 979
kari.hintikka(at)otavanopisto.fi
Verkostotutkija, konsepti- ja käytettävyyssuunnittelija, nettifasilitoija, organisaatioiden strategian ja muutoshallinnan sparraaja, futuristi ja ennakoija.
 

Jenni Linturi
040 721 4779
jenni.linturi(at)otavanopisto.fi
Vastaa kysymyksiin Delfoi- ja tulevaisuuskoulutuksesta ja eDelphi-ohjelman lisensseistä.

Iida-Maria Peltomaa
opetussuunnitelmakehittäjä
050 360 3773
iida-maria.peltomaa(at)otavanopisto.fi
Yleissivistävän koulutuksen opetussuunnitelmatyön kehittäminen ja konsultointi, Opetushallituksen rahoittama pedagoginen täydennyskoulutushanke OPS-hautomot. Oppimisen tulevaisuuden tutkimus.
Työskentelen Helsingissä, josta liikun tarpeen mukaan ympäri Suomen.

Tommi Issakainen
projektipäällikkö
040 712 1969
tommi.issakainen(at)otavanopisto.fi
 

Ruokala ja asuntola

Elina Kerppola (hoitovapaalla 22.9 2018 saakka)
yhteisöohjaaja
elina.kerppola(at)otavanopisto.fi
 

Niko Kaunisto (07.08.2017-30.06.2018)
yhteisöohjaajan sijainen
044 794 3577
niko.kaunisto(at)otavanopisto.fi

Anneli Lahtinen
suurtalouskokki
040 1294496
 
Paula Laurovuori
siistijä
paula.laurovuori(at)otavanopisto.fi
Joka paikan höylä.
 
Päivi Ruhanen
internaattipalveluohjaaja
050 311 7261
paivi.ruhanen(at)otavanopisto.fi
 
Eija Snellman
suurtalouskokki
040 129 4496
eija.snellman(at)otavanopisto.fi
 
Veli-Pekka Mesiäinen
suurtalouskokki
040 129 4496
veli-pekka.mesiainen(at)otavanopisto.fi
 
Anitta Uimonen
ruokapalveluesimies
044 794 3557
anitta.uimonen(at)otavanopisto.fi
 
Ahmed Alsaifi
toimitilahuoltaja
040 129 4496
ahmed.alsaifi(at)otavanopisto.fi
 

Ohjelmistokehitys ja infra

Jarkko Hakanen
www-suunnittelija
050 311 7173
jarkko.hakanen(at)otavanopisto.fi
Työtehtäviini kuuluu sivustojen toteutus avoimen lähdekoodin alustoilla sekä hakukonemainonta.
 
Jouni Karnasaari
atk-suunnittelija
044 794 3516
jouni.karnasaari(at)otavanopisto.fi
 
Juuso Kilpi
mikrotukihenkilö
044 794 3274
juuso.kilpi(at)otavanopisto.fi
 
Pasi Kukkonen
ohjelmistosuunnittelija
044 794 5302
pasi.kukkonen(at)otavanopisto.fi
 
Juha Kyllönen
atk-suunnittelija
044 794 5263
juha.kyllonen(at)otavanopisto.fi
 
Petja Laitila
ohjelmistosuunnittelija
044 794 5302
petja.laitila(at)otavanopisto.fi
Avoimen lähdekoodin ympäristöjen, kuten Drupal ja Wordpress, kehitys ja käyttöönotto ensisijaisena työtehtävänä.
 
Jari Lankinen
www-suunnittelija
044 794 5104
jari.lankinen(at)otavanopisto.fi
Suunnittelen ja toteutan avoimen lähdekoodin verkkosovelluksia Drupal ja WordPress alustoilla sekä olen osallisena eDelphi, Pyramus ja Muikku verkkosovelluksien käyttöliittymäsuunnitelussa ja toteutuksessa.
 
Samuel Marie-Louise
it-asiantuntija
044 794 3563
samuel.marie-louise(at)otavanopisto.fi
 
Antti Ukkonen
www-suunnittelija
antti.ukkonen(at)otavanopisto.fi
 
Antti Viljakainen
atk-suunnittelija
antti.viljakainen(at)otavanopisto.fi
 

Sisällöt, media ja markkinointi

Robert Blomerus
graafinen suunnittelija
044 794 5707
robert.blomerus(at)otavanopisto.fi
Taittotyöt, www-sivujen ulkoasut ja käyttöliittymät, yleisilmeet sekä muu graafinen työ.
 
Markus Häkkinen
mediatuottaja / mediatiimin vetäjä
044 794 5842
markus.hakkinen(at)otavanopisto.fi
Työtehtäviini kuuluu mm. markkinointi, mediatekniikka sekä erilaiset videotuotannot.
 
Marianne Heikkinen
mediatuottaja
040 1294167
marianne.heikkinen(at)otavanopisto.fi
 
Saila Karjalainen
sisältötoimittaja
040 129 4535
saila.karjalainen(at)otavanopisto.fi
 
Nina Kurki
sisältökoordinaattori
044 794 5709
nina.kurki(at)otavanopisto.fi
Olen sisällön sekatyöläinen ja sisältöpalvelut-tiimin vetäjä. Töihini kuuluvat muun muassa oppimateriaalituotantojen koordinointi, sisällöntuotanto sekä oppimisympäristö(je)n kehitys ja testaus.
 
Mia Pesonen
mediatuottaja
044 794 5105
mia.pesonen(at)otavanopisto.fi
Työnkuvaan kuuluvat markkinointityöt sekä erilaiset av-tuotannot muun muassa videotuotannot sekä opetus- ja ohjaustyöt.
 
Mikko Tarmia
mediatuottaja
050 311 7552
mikko.tarmia(at)otavanopisto.fi
 

Haetko uutta alkua? Tule opiskelemaan Otavan Opistoon!