Esittely

Otavan Opisto on kansanopisto, joka on digitaalisen oppimis- ja opettamiskulttuurin edelläkävijä Suomessa. Organisaatio esimerkiksi aloitti avointen ja maksuttomien oppimateriaalien jakamisen internetissä vuonna 1996 (Internetix), oman Nettilukion (1997), käynnisti ja on ylläpitänyt opetusalan Sometu-vertaisverkostoa (2007 alkaen) sekä on ollut mukana muun muassa AVO/AVO2-konsortiohankkeissa ja toiminut OPH:n sosiaalisen median kehittämishankkeiden koordinaattorina (2010–2013).

Otavan Opisto tekee aktiivista tutkimus- ja kehitystyötä. Julkaisimme esimerkiksi vuonna 2015 laajan esiselvityksen Etelä-Savon lukioiden digitalisaatiosta: Maakuntamatkalla Etelä-Savossa. Opistolla on myös yli kahdenkymmenen vuoden kokemus tulevaisuuden tutkimuksen menetelmätyöstä, kuten Oppimisen tulevaisuusbarometrityö, joka on keskeinen jäsentäjä nyt käynnissä olevassa yleissivistävän koulutuksen opetussuunnitelmatyössä. Opisto käyttää tulevaisuusskenaarioissa kehittämäänsä eDelfoi-verkkotyökalua. Otavan Opisto julkaisi myös vuonna 2014 tulevaisuuskatsauksen Pedagogiset toimintakulttuurit muutoksessa – Sosiaalinen media ja yleissivistävä opetus Suomessa vuonna 2023.

Vuosina 2015-2016 tutkimus- ja kehityskohteitamme ovat muun muassa avoimet oppimateriaalit (open educational resurces), avoin data, data-analytiikka oppimisen tukena, flow eli ihmisen optimaalinen virtaustila, keinoäly eri muodoissaan, MyData, OECD:n kompetenssiajattelu, oman hyvinvoinnin mittaaminen (quantified self), oppimisanalytiikka, suostutteleva teknologia, työtiimien tai yksiköiden kompetenssit ja taitopaletit sekä tulevaisuus: ammatteja vai taitoja?

Lähestymme tutkimusteemoja puolitieteellisellä otteella käyttämällä itseämme koekaniineina :) Menetelmistä suosikkejamme ovat muun muassa:

  • eDelfoi-joukkoälypaneeli
  • Fasilitointi, kuten Learning café ja World café sekä Art of Hosting
  • Joukkoäly ja joukkoistaminen netissä
  • Itsensä mittaaminen (quantified self)
  • Neuroverkot
  • Verkostoanalyysi

Ole hyvä ja ota yhteyttä:
 

Ville Venäläinen
TKI-yksikön vetäjä
GSM +358 44 794 5102
Sähköposti: ville.venalainen (a) otavanopisto.fi


Haetko uutta alkua? Tule opiskelemaan Otavan Opistoon!