Bändilinja

Bändilinja

Kouluksen ajoitus: 4.9.2017 - 25.5.2018

Opetusmuoto: monimuoto-opetus

Koulutuksen laajuus: 28–30 ov

Opiskelupaikkoja: 12

Hakuaika: 1.2.2017 - 31.7.2017

Koulutuksen sisältö

Bändilinja antaa opiskelijalle kuvan kevyen musiikin ja bänditoiminnan keskeisistä osa-alueista sekä vahvistaa opiskelijan osaamista omien tavoitteidensa mukaisesti. Opiskelija voi suuntautua joko yhtyesoittoon tai musiikkiteknologiaan. Koulutus antaa opiskelijalle valmiuksia alan jatko-opintoihin ja välineitä oman musiikillisen harrastuneisuuden syventämiseen ja hyödyntämiseen eri aloilla. Opintovuosi jakautuu neljään projektiin, joista kukin voidaan suorittaa myös itsenäisenä kokonaisuutena.

Yhtyesoitto I

 • aloitusleiri ja bändiklinikka

 • etäjakso (mm. popteorian alkeet, bändisoittamisen perusteet, ohjelmiston opiskelu ja yksilöllinen harjoittelu, soitinopetus)

 • bändileiri ja esiintyminen

Biisinteko

 • biisipaja I ja äänitekniikan työkalut

 • etäjakso (mm. biisinteon perusteet, rytmimusiikin historia, biisien työstäminen, äänittäminen ja jakaminen koulutuksen verkkoympäristössä)

 • biisipaja II - biisien valmiiksi työstäminen (sovittaminen, harjoittelu) ja esittäminen

Studiotyö

 • studiopaja I - studiotyöskentelyn perusteet

 • etäjakso (mm. äänitettävien biisien sovittaminen, harjoittelu ja hiominen äänityskuntoon)

 • studiopaja II - biisien äänittäminen ja miksaaminen

Yhtyesoitto II tai musiikkiteknologian projektityö

 • yhtyesoitto II: yhtyesoitto, bändiklinikat, soitinopetus, musiikin teoria, rytmimusiikin historia ja tyylilajit, lopputyö

 • musiikkiteknologian lopputyö toteutetaan henkilö- tai ryhmäkohtaisen projektisuunnitelman mukaisesti

Muut opinnot

 • opintojen ohjaus

Bändilinja koostuu noin kerran kuussa järjestettävistä viikon tai kahden viikon kestoisista intensiivijaksoista, jolloin opiskelu tapahtuu Mikkelissä, sekä niiden väliin ajoittuvista etätyöskentelyn jaksoista, jolloin opiskelu tapahtuu koulutuksen verkkoympäristöissä yhdessä ja itsenäisesti. Intensiivijaksoilla on mahdollisuus majoittua Suomen nuoriso-opistolla, Paukkulassa. Yhtyesoittoon suuntautuvilla kevätlukukausi on lähiopetuspainotteinen. Opiskelun tukena on monipuolinen verkko-oppimisympäristö, mm. verkossa toimiva musiikkikoulu Rockway, sekä musiikin teossa tarvittavat ohjelmat.  Bändilinjan suorittanut voi saada jatko-opintoihin hakiessaan 1-3 lisäpistettä.

Valintaperusteet

Peruskoulun suorittanut 18 -vuotias alalle motivoitunut tai alasta kiinnostunut. Erityistapauksessa koulutukseen voidaan hyväksyä myös alle 18-vuotias. Kaikki hakijat haastatellaan henkilökohtaisesti ja heiltä pyydetään soittonäyte. Hakijalta edellytetään jonkin bändi-instrumentin perushallintaa.

Pääsy- ja soveltuvuuskoe

Kaikki hakijat haastatellaan henkilökohtaisesti ja heiltä pyydetään soittonäyte. Haastattelu ja soittokoe järjestetään tapauskohtaisesti joko Otavassa tai puhelimen/verkon välityksellä.

Opiskelu

Lähiviikon hinta on 130 € (sis. kurssimaksun, asumisen ja kaikki ruokailut arkipäivinä) ja etäviikon 100 €. Muualla kuin asuntolassa asuvilta lähiviikon viikkohinta on 100 € (sis. lounas ja päiväkahvi). Etäviikkojen aikana opiskelijalla on käytössä em. verkkotyökalut ja –ympäristöt.

Koulutus järjestetään Paukkulan Kampuksella (Paukkulantie 22, 50170 Mikkeli)

Opintoihin voi saada opintotukea ja opintotuen asumislisää. Tietyin ehdoin voi hakea myös opintoseteliavustusta. Bändilinjalle saatu opintotuki ei lyhennä korkeakouluopintojen opintotukikuukausia.

TÄYTÄ HAKEMUS JA TULE OPISKELEMAAN!


Haetko uutta alkua? Tule opiskelemaan Otavan Opistoon!