Akateemisiin opintoihin valmentava suomen kielen koulutus maahanmuuttajille

Akateemisiin opintoihin valmentava suomen kielen koulutus maahanmuuttajille 4.9.–30.11.2017

Haluatko opiskella suomeksi, mutta äidinkielesi on jokin muu, ja tarvitset vahvistusta suomen kieleen? Onko tavoitteenasi opiskella ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa? Haluatko parantaa opiskelutaitojasi? Asutko Suomessa? Otavan Opiston akateemisiin opintoihin valmentava suomen kielen koulutus voi olla juuri sinun paikkasi!

Otavan Opiston suomen kielen koulutuksen tavoitteena on

 • parantaa opiskelijan valmiuksia hakea korkeakouluun
 • saavuttaa akateemisiin opintoihin riittävä suomen kielen taito
 • syventää suomen kielen kirjallista ilmaisua
 • ohjata oppimaan oppimiseen
 • vahvistaa verkko-opiskelutaitoja
 • parantaa opiskelutaitoja.

Koulutuksen sisältö

Akateemisen kielitaidon koulutus tarjoaa osallistujille mahdollisuuden syventää suomen kielen osaamista. Tavoitteena on korkeakouluopinnoissa tarvittava suomen kielen taso. Koulutus parantaa osallistujan opiskelutaitoja ja tiedonhakuvalmiuksia. Koulutuksen keskeisiä sisältöjä ovat

 • opiskelutaitojen harjoittelu, esimerkiksi tiedonhaku kirjastoista ja verkosta, verkko-opiskelu
 • kirjoittamisen harjoittelu, lukutekniikka ja lähdeviittaukset
 • oman oppimisen vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen
 • ryhmätyötaidot
 • akateeminen  kielenkäyttö
 • pääsykokeisiin valmistautuminen.

Koulutuksen opetusmuotona on monimuoto-opetus ja opetuskielenä on suomi. Koulutus on kahdeksan opintoviikon laajuinen opintokokonaisuus, joka koostuu lähijaksoista sekä niiden välille ajoittuvasta etä- ja verkkotyöskentelystä.


Koulutuksen ajankohta: 4.9.2017–30.11.2017

Opetuskieli:  suomi

Opetusmuoto: Monimuoto (lähi- ja etäjaksot)

Koulutuksen laajuus: 8 ov

Hakuaika:  01.03.2017–31.07.2017

Koulutuksen hinta

130 € / opintoviikko sisältää lähipäivien ruokailut ja majoituksen. Hinta on 100 € / opintoviikko ei majoittuvilta, lounas ja päiväkahvi sisältyvät myös tähän hintaan. Koulutuksen kokonaishinnaksi tulee siis 800 €–1040 €. Opiskelijaksi hyväksytyllä on mahdollisuus hakea opintoseteliavustusta opiskelumaksuihin. Opintoseteliavustusta voidaan myöntää maahanmuuttajalle, jolla on Suomessa kuntapaikka. Henkilö, jolla kuntapaikkaa ei vielä ole (esim. turvapaikanhakija) voi osallistua koulutukseen maksamalla koulutuksen itse. Koulutus on mahdollistaa maksaa osissa.

Opiskelupaikat: 20

Valintaperusteet

Koulutukseen hakijan tulee olla 18 vuotta täyttänyt maahanmuuttajataustainen opiskelija, jolla jo on suomen kielen osaamista ja joka on korkeakoulukelpoinen. Hakijalla tulee siis olla suoritettuna joko suomalainen ylioppilastutkinto tai kotimaassaan suoritettu korkeakouluopiskeluun oikeuttava vastaava koulutustaso. Myös aiemmat korkeakoulutason opinnot kotimaassa kertovat korkeakoulukelpoisuudesta.

Suosituksena on, että osallistujalla on suomen kielen keskitasoa vastaava osaaminen, esim. hän on suorittanut keskitason suomen kielen tutkinnon. Kielitaidon voi osoittaa myös haastattelussa. Kaikki hakijat haastatellaan.

Koulutukseen valitaan 20 opiskelijaa haastattelujen perusteella.

Koulutuksen vastuuopettajat

S2-opetus lähi- ja etäopetuksena: Natalia Kelkka, Ulla Pakkanen ja Tarja Varpanen
Ohjaus: Natalia Kelkka

Koulutuksen opetustilat

Otavan Opisto, Otavantie 2B, 50670 Otava

Lisätietoja

Natalia Kelkka
suomi toisena kielenä -opettaja
040 1294 845
natalia.kelkka(at)otavanopisto.fi

Hakeminen

Koulutukseen haetaan heinäkuuhun 2017 mennessä.
HAKULOMAKE

Pidätämme oikeudet muutoksiin.