Ajankohtaista

Ajankohtaiset

Otavan Opiston henkilökunta sanoutuu irti johtokuntansa puheenjohtajan mielipiteestä


Otavan Opiston liikelaitoksen johtokunnan puheenjohtaja Jere Liikanen esitti mielipiteenään (L-S 7.6.), että luku- ja kirjoitustaidottomien maahanmuuttajien koulutus on turhaa eikä aikuisia kouluttamattomia ihmisiä kannata kouluttaa, koska tällaiseen koulutukseen käytetty raha menee hukkaan. Liikanen edustaa kuitenkin mielipiteineen vain itseään ja omaa poliittista puoluettaan, perussuomalaisia. Otavan Opiston henkilökunta sanoutuu ehdottomasti irti tällaisesta ajattelusta.

Johtokunta päätti kokouksessaan 8.5. esittää kasvatus- ja opetuslautakunnalle, että Otavan Opisto alkaisi järjestää aikuisten perusopetuksen lisäksi myös aikuisten lukutaitovaiheen koulutusta. Aikuisten lukutaitovaiheen lisääminen osaksi aikuisten perusopetusta on luonteva osa opistolla jo järjestettävää monikulttuurista koulutusta. Lisäksi se vastaa kansallista koulutuspoliittista linjausta. Jere Liikanen jätti asiasta ainoana eriävän mielipiteen. Otavan Opisto on kunnallinen liikelaitos, jonka johtokunta nimitetään kunnallisvaalien jälkeen vaalien tulosten perusteella.

Otavan Opistolla on pitkät, 1980-luvulle juontavat perinteet monikulttuurisesta koulutuksesta. Olemme vuosien varrella nähneet, että koulutus ja tiedon lisääminen ovat parasta kotouttamista. Kansanopiston perinteinen tehtävä on tarjota koulutusta niille, jotka eivät muuten sitä saa ja joiden asema yhteiskunnassa on muutenkin heikko ja haavoittuvainen. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat tärkeät elementit myös opiston arvomaailmassa, ja tarjoamme nyt ja tulevaisuudessa koulutusta kaikille ihmisille etniseen taustaan, ikään tai sukupuoleen katsomatta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön Otavan Opistolle antamassa koulutustehtävässä painottuvat muun muassa globaaliin vastuuseen liittyvät koulutukset, yhteisöjen oppimista vahvistavat koulutukset ja kestävä kehitys. Toteutamme saamaamme koulutustehtävää jokapäiväisessä työssämme. Kaikki, jotka haluavat tietää siitä enemmän, ovat tervetulleita tutustumaan Otavan Opiston toimintaan.

Otavan Opiston henkilökunta

 

  • Julkaistu 08.06.2018

Mitä muuta meillä Otavassa...